Ett nytt typ av lån, baserat på tillit, INTE på din tidigare kreditvärdighet

Om din borgensman litar på dig så gör även vi det.

Är ett borgenslån det rätta alternativet för mig?

På den gamla goda tiden, om du behövde ett lån, bad din lokala bank helt enkelt efter någon som litade på dig att gå i borgen för lånet. Under senare tid har saker och ting förändrats, datoriserade kreditupplysningar har ersatt relationer och tillit, och miljoner människor har stängts ute i kylan.

Detta är anledningen till att våra lån baseras på tillit, inte på datoriserade kreditupplysningar. Det spelar ingen roll om du har dålig kreditvärdighet, eller är egenföretagare – det viktigaste för oss är att du har råd att betala tillbaka lånet, samt att du har en vän, eller familjemedlem som litar tillräckligt mycket på dig för att vara din borgensman.

Marknaden för blancolån, eller personliga lån, har under en längre tid använt sig av information kring tidigare beteende för att förutspå framtida beteende.

Principen som gäller är att eftersom en konsument har misslyckats med att uppfylla ekonomiska skyldigheter i det förflutna, kommer de troligen att bete sig så igen i framtiden.

Detta resonemang reducerar i många fall dramatiskt de lånealternativ som finns tillgängliga för en konsument som tidigare har haft problem med att uppfylla sådana skyldigheter. Dessutom kan det i vissa fall helt stänga ute konsumenten från lånemarknaden, eller så leder det åtminstone till ett smalt och dyrare utbud av kreditprodukter för konsumenten.

Dessutom får dessa konsumenter, som nu anses vara "dåliga", i många fall bara tillång till små, kortfristiga, och dyra lånealternativ. Dessa misslyckas ofta med att tillgodose konsumenternas behov, som i sin tur kan börja uppleva månatliga problem som ett resultat av den kortfristiga karaktären av de tillgängliga lånelösningarna.

Även om bedömningen av historiskt beteende är en mycket användbar indikator för framtida kreditvärdighet, tillåter det inte många scenarier där konsumentens situation har förändrats till det bättre, och att de nu är bättre utrustade att hantera sin personliga ekonomi, och uppfylla samtliga krav.

Kort sagt, bara för att en konsument har haft kreditproblem i det förflutna betyder detta inte nödvändigtvis att de bör klassas som en "dålig kund", varken nu eller i framtiden. Det bör inte heller begränsa dem till kortfristiga "mikrolån" eller "spotlån", vilka kan vara olämpliga. Detta sker bara eftersom den nuvarande marknaden saknar en metod för att fastställa deras nuvarande kreditvärdighet.

Aurora Låns tes syftar till att adressera detta problem genom att använda borgensmannen som ett sätt att bedöma konsumenternas förmåga, och lämplighet att betala tillbaka ett lån.

Förutom att använda indikatorer från kreditvärdighet bakåt i tiden, ber vi låntagaren att kontakta en vän, eller familjemedlem och be dem att stå som borgensman för deras låneavtal. Inget lån kommer att utfärdas utan en inbegripen, villig, och lämplig borgensman som går med på att stödja ansökan. Borgensmannen kommer att vara ansvarig för att hedra återbetalningar av lånet i händelse av att låntagaren inte kan göra det.

Vi menar att en vän, eller familjemedlem är mycket mer sannolika att fullt ut förstå konsumentens finansiella ställning, både som den sett ut bakåt i tiden, samt hur den ser ut i dagsläget. De kommer att ha vetskap om eventuella förmildrande omständigheter bakåt i tiden gällande kreditfrågor, och de kommer att har daglig insyn och kan i detalj bedöma huruvida konsumenten är i stånd att anta det föreslagna lånet.

Vi är övertygade om att om borgensmannens känner individen tillräckligt väl för att ta sig an ansvaret, samt litar på att låntagaren kan uppfylla återbetalningsskyldigheterna, är det en mycket stark indikator på att låntagaren är ansvarig, och kan återbetala lånet.

Förutom borgensmannens stöd kommer Aurora Lån också att genomföra en rad grundliga kontroller för att bekräfta både låntagarens, och borgensmannens lämplighet att uppfylla sina skyldigheter. Detta inkluderar en fullständig förståelse för deras finansiella ställning, och förmåga att sköta återbetalningar.

Sammanfattningsvis, det gamla sättet suger - vårt sätt är bättre. Borgensmän är bara personer som både känner, litar på, och stöttar dig.