Om oss

En gammaldags idé

På den gamla goda tiden, fattade bankerna bankerna beslut om lån baserat på relationer, och tillit. Om du ville ta ett lån, frågade din lokala bank helt enkelt efter någon som litade på dig att gå i borgen. Under senare tid har saker och ting förändrats, datoriserade kreditupplysningar har ersatt relationer och tillit, och miljoner människor har stängts ute i kylan på grund av att deras kreditvärdighet inte var bra nog. Vi vet hur det kändes att bli avvisade, så vi byggde upp samma typ av gammaldags bolag för borgenslån som vi ville låna från.

Beslut fattade av verkliga personer

När vi börjar att låna ut, låter vi inte datorer besluta om du kan låna. Det spelar ingen roll om du har dålig kreditvärdighet, eller är egenföretagare – det viktigaste för oss är att du har en vän, eller familjemedlem som litar tillräckligt mycket på dig för att garantera att göra återbetalningarna om du inte gör det, samt att du har råd med lånet. Innan vi betalar ut ett borgenslån, kommer vi att ha ett gammalt hederligt telefonsamtal, både med dig och din borgensman. Vi grundar våra beslut på vanligt hederligt förnuft.

Vad händer om något går fel?

När vi börjar att låna ut, kommer vi att kräva in förfallna betalningar precis som vilken annan långivare som helst. Om ett lån förfaller kommer vi att skicka en påminnelse via SMS, om vi fortfarande inte får in en betalning kommer vi att både ringa och skicka mejl för att ta reda på vad som gått snett. Vår prioritering är att förhindra att en förfallen betalning får snöbollseffekt, och leder till större problem. Då våra lån backas upp av en borgensman, kommer så klart denne att få betala om låntagaren inte gör så. I enstaka fall, utifall vi inte kan nå en överenskommelse kring en återbetalning, varken med låntagare eller borgensman, kan vi som sista utväg komma att föra skulden vidare till ett inkassobolag, eller göra en förfrågan i rätten kring hur ärendet bäst bör hanteras. Uteblivna betalningar kan leda till svåra konsekvenser för dig, då det kan bli svårare att ta krediter.